Hur mycket kan man få i sjuklön?

I Sverige har vi ett relativt välutbyggt trygghetssystem. En del i trygghetssystem är den så kallade sjuklönen. Sjuklönen är en ekonomisk ersättning som man kan få om man blir sjuk och därmed tvingas vara hemma från jobbet. Sjuklönen kan utbetalas under två veckor med undantag för den den första sjukdagen som inte ger någon ersättning och brukar benämnas som karensdagen. Reglerna kring sjuklön gäller alla anställda som jobbat minst 1 månad eller sammanhängande under 14 dagar hos en arbetsgivare. Det som man bör känna till om man behöver ansöka om sjuklön är att du är tvungen att anmäla direkt till din arbetsgivare om du behöver utnyttja sjuklönen. Detta skall alltså göras första dagen av sjuk-frånvaron för att få rättigheten till sjuklönen. Vidare så krävs att man ordnar sjukintyg om sjukfrånvaron är längre än en vecka. Detta sjukintyg skall man sedan visa upp för sin arbetsgivare. Är man sjuk kortare än en vecka så krävs dock inget intyg. Det är arbetsgivarens skyldighet att stå för sjuklönen, men om arbetsgivaren inte löser detta så kan man anmäla detta till Försäkringskassan som då kan betala ut en så kallad sjuk-lönegaranti. Man kan även höra med eventuella förtoendevalda på företaget om de kan hjälpa till att stöta på arbetsgivaren så att sjuk-lönen utbetalas. Ett bra komplement till sjuklön är även en så kallad sjuk-vårdsförsäkring som kan göra att man få snabb vård och därmed inte behöver utnyttja så mycket av sjuklönen. Detta blir både billigare för arbetsgivaren och för den sjuke eftersom sjuklönen endast motsvarar 80 av den sjukes lön, vilket kan bli ett ganska rejält inkomstbortfall vid lång sjukdom. Ett annat bra kompletterande skydd

I övrigt så skall sjuklönen inte förväxlas med tillfällig föräldapenning som betalas ut av Försäkringskassan om ett barn är sjukt och föräldern måste vara hemma och vårda barnet. Att vara hemma med sjukt barn kallas även i folkmun för "att vabba". Mågna har dock så svårt att hålla sig från att jobba även om man är hemma och vabbar, och detta fenomen kallas för att vobba.

19 aug 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)