Föräldrapenning - En del av föräldraförsäkringen

Man kan ju gissa sig till att det är otroligt mycket att tänka på som förälder. Som tur är så hr staten valt att främfa föräldrar genom den så kallade föräldraförsäkringen. detta äringen traditionell försäkring såsom villhemförsäkring, inkomstförsäkring, barnbidrag, barnförsäkring eller bilförsäkring. Föräldraförsäkringen är istället ett samlande begerppet för ett par oika sociala förmåner som gäller för föräldrar. Den främsta åtgärd som innefattas i föräldraförsäkringen är definitivt föräldrapenning. Detta är en åtgärd som kan betala ut ersättning för den tid som man är hemma med barn. Ersättningen grundas på x antal dagsersättningar till varje förälder och totalt sett så kan föräldrapenningen ge 480 dagsersättningar. Dessa ersättningar utbetalas av försäkringskassan och inte av något privat försäkringsbolag eller så. Vidare så kan föräldrarna själva bestämma över hur många dagar respektive förälder skall få. 60 av dessa 480 dagsersättningsdagar är dock lämnade åt var och en av föräldrarna. En förälde kan alltså inte få alla 480 dagar, utan en förälder kan som mest få 420 dagars ersättning. 

Sälva ersättnignens storlek grundas på den lön som varje förälder har. Så för att ytterligare förklara så kan man säga att man kan få ungefär 80 % av sin lön i föräldrapenning. Är ens inkomst överstigande 440 000 kr så ges dock ingen högre föräldrapenning. Det spelar alltså ingen roll om man tjänar en mijon kronor per år, man får ändå inte mer i föräldrapenning än om man hade tjänat 440 000 kr. Eftersom män oftare ha en högre lön än kvinnor så har detta system bidragit till att det i högre utsträckning är kvinnor som utnyttjar föräldrapenningen. Vidare så föjer ersättningens uträkning samma principer som de som används för att rkna ut ersättning via sjukpenning. Och om du inte visste det så ges sjukpenning till de som är tvugna att vara hemma från jobbet på grund av sjukdom. Det finns även ndra begrepp kopplade till föräldrapenning såsom exmempelvis tillfällig föräldrapenning, men det får bli ämne för en annan artikel.

5 aug 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)