Flerbarnstillägg som kompletterar barnbidrag

Det är faktiskt fler barnfamiljer som har mer än ett barn jämfört med familjer som endast har ett barn. Har man ett barn så är det bara barnbidrag som man behöver tänka på i bidragsväg, men har man däremot fler än ett barn så är det även ett komplement till barnbidraget som heter flerbarnstillägg som kan bli aktuellt för föräldrarna. Flerbarnstillägget är helt enkelt en utökning av barnbidraget kan man säga och ger en extra utbetalning varje månad utöver de 1150 kronorna som barnbidraget ger. Flerbarnstillägget kan ge 150 kronor extra varje månad om man har två barn och exempelvis 948 kr per månad extra om man har 8 barn. Nu är det kanske inte så vanligt att en familj har så mycket som 8 barn, men det kan ändå vara bra att veta att ersättningen ökar i takt med att man får fler barn. Naturligtvis så har man även kvar den gamla ersättningen från barnbidraget som nändes är 1150 kr per månad. För er som är adotivföräldrar så bör ni veta att reglerna kring flerbarnstillägg är densamma för er som för biologiska föräldrar. Ni kan få flerbarnstillägget från det datum som ni har det adopterade barnet i er vård. På tal om vård så behöver man inte vara förälder för att få åkomst till flerbarnstillägget. Även de personer som blivit utsedda till vårdnadshavare till barn ur ett rättsligt perspektiv kan få flerbarnstillägg. För mer information om detta så är det smartast att ta kontakt med Försäkringskassan. Det är nämligen försäkringskassan som administrerar flerbarnstillägget och en mängd andra sociala förmåner också för en delen. Precis som barnbidragets ersättning så är flerbarnstillägg skattefria och även pensions-grundande. Om du även undrar över när du få pengarna så få du första utbetalningen månaden efter barnet är fött och utbetalningen sker i varje månad och datumet i månaden är den 20:e. Så mitt råd är att läsa vidare på internet om både flerbarnstillägg och även alla andra av de socialförmåner som föräldrar kan få. Det är viktigt att hålla koll på dessa grejjer eftersom familjer ofta har högre kostnader för mat och hushåll och liknande jämfört med exempelvis singlar.

5 aug 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)