A-kassan för dem som jobbar inom pappersindustrin

Om du hänger med någorlunda i media så har du säkert lagt märke till att det skrivs ganska mycket om varsel på Sveriges arbetsmarknad. När man yppar ordet "varsel" så drar nog många sig till minnes hur det var 2008 när väldigt många förlorade sina jobb på grund av finanskrisen. Även om vi kanske inte är inne i någon finansiell kris likt den som var 2008, så är vi ändå inne i någon form lågkonjunktur. En bransch som verkar drabbas relativt hårt i denna lågkonjuntur är pappersindustrin, vilket man märker på att det är många pappersbruk som tvingas varsla anställda om uppsägning. Småland verkar vara extra drabbat om man tittat på var i landet som dessa pappersbruk tvingas ta till dessa åtgärder.

Så hur kan man som pappersindustri-arbetare skydda sig gentemot en uppsägning? Att skydda sig mot att överhuvudtaget bli uppsagd kan vara svårt, eftersom beslutet att säga upp en anställd ofta handlar om att företaget går med förlust. Att ett företag går med förlust är naturligtvis inte hållbart i längden, vilket leder till att företaget tvingas minska sina kostnader genom att säga upp hela eller delar av personalstyrkan. Det man som anställd istället kan göra är att försöka mildra konsekvenserna som det innebär att bli arbetslös. Den jobbigaste konsekvensen för de flesta är förmodligen att förlora sin inkomst. Så därför så kan man skaffa sig ett försäkringsskydd som ger ersättning vid arbetslöshet. Detta försäkringskydd brukar kallas a-kassa eller arbetslöshetsförsäkring. Denna arbetslöshetsförsäkring är subventionerad av staten, och det finns ett 30-tal olika a-kassor som var och en är inriktade på en bransch/verksamhetsområde. Den a-kassa som administrerar försäkringen för dem som jobbar inom pappersindustrin heter Pappersindustriarbetarnas a-kassa och den har ungefär 16 500 medlemmar. Detta innebär att det är en relativt liten a-kassa om man jämför med exempelvis Unionens a-kassa eller Akademikernas a-kassa (AEA) som har mellan femhundra- och sehundratusen medlemmar.

Precis som i alla andra a-kassor så kan man som mest få ut mellan tio- och elva tusen i ersättning per månad, vilket grundar sig på att man får 80 % av 18 700 kr, samt att man därefter drar av skatt. Många pappersindustriarbetare tjänar dock över 18 700 kr, vilket innebär att de behöver teckna en inkomstförsäkring utöver a-kassan för att bli fullförsäkrad. När de gäller a-kassan så gäller det dock att "tänka efter före", man har nämligen en karens/kvalificeringstid på 12 månader för att kunna få ut maximal ersättning. I alla a-kassor få måste man betala en avgift för att få åtkomst till försäkringen. Pappersindustriarbetarnas a-kassa är inget undantag, avgiften är 129 kr per månad, vilket är en relativt låg avgift jämfört med många andra a-kasseavgifter.

14 nov 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)